Yash As Rocky Aka Raja Krishnappa Bairya

Yash As Rocky Aka Raja Krishnappa Bairya

Srinidhi Shetty As Reena Desai

Srinidhi Shetty As Reena Desai

Ananth Nag As Anand Ingalagi

Ananth Nag As Anand Ingalagi

Sanjay Dutt As Adheera

Sanjay Dutt As Adheera

Achyuth Kumar As Guru Pandian

Achyuth Kumar As Guru Pandian

Raveena Tandon As Ramika Sen

Raveena Tandon As Ramika Sen

Ayyappa P Sharma As Vanaram

Ayyappa P Sharma As Vanaram

Harish Rai As Khasim

Harish Rai As Khasim

Dinesh Mangaluru As Shetty

Dinesh Mangaluru As Shetty

B.Suresh As Vittal

B.Suresh As Vittal

B S Avinash As Andrews

B S Avinash As Andrews

Vasishta N Simha As Kamal

Vasishta N Simha As Kamal

Vinay Bidappa As Virat

Vinay Bidappa As Virat

Yash Shetty 

Yash Shetty 

Govinde Gowda 

Govinde Gowda 

Tharak Ponnappa As Daya

Tharak Ponnappa As Daya

John Kokken As John

John Kokken As John

Mohan Juneja As Nagaraju

Mohan Juneja As Nagaraju

T S Nagabharana 

T S Nagabharana 

Ashwath Ninasam As Kulkarni

Ashwath Ninasam As Kulkarni

Ashok Sharma As Young Anand Ingalagi

Ashok Sharma As Young Anand Ingalagi

Balakrishna As Inayat Khalil

Balakrishna As Inayat Khalil

Archana Jois As Saraswathi

Archana Jois As Saraswathi

Saran 

Saran 

Laxman As Rajendra Desai

Laxman As Rajendra Desai

Rao Ramesh 

Rao Ramesh 

Prakash Raj As Vijayendra Ingalgi

Prakash Raj As Vijayendra Ingalgi

Easwari Rao 

Easwari Rao 

Master Anmol As Young Rocky

Master Anmol As Young Rocky

Please Follow Our Website For More Stories

Please Follow Our Website For More Stories

Swipe Up To Follow Our Website 👆 👆

Swipe Up To Follow Our Website 👆 👆